História

O počiatkoch ochotníckej činnosti v Železnej Breznici niet písomných správ. Podľa ústneho podania sa hralo prvé predstavenie v roku 1924 a tým vznikol ochotnícky súbor s názvom BREZNIČAN. Prvou hrou, ktorá odštartovala éru pôsobenia divadelného ochotníckeho súboru, bola Urbánkova hra - Kamenný chodníček. V tomto období nebol postavený kultúrny dom a preto sa hralo na podomácky vyrobenom javisku. Elán a dobrá vôľa však prekonali všetky prekážky. Činnosť súboru v tom období bola bohatá. Nebolo snáď takého roku, že by divadelníci neboli nacvičili jednu alebo dve divadelné hry. V jeho repertoári sa striedali hry súčasné s klasikou, našich aj cudzích autorov. Počas pôsobenia súboru sa vystriedalo niekoľko režisérov a ochotníkov. Súbor sa zúčastňoval aj na okresných súťažiach za čo získal niekoľko diplomov a cien.    
V dnešnom období v súbore hrajú dcéry a synovia pôvodných ochotníkov. O súčasnom zložení súboru sa dozviete v menu pod položkou "O nás - Ochotníci".