Ochotní­ci

Na poslednom divadelnom predstavení sa podielali ochotníci: Anna Nemcová, Peter Dávid, Michal Mališ, Katarína Melagová, Zuzana Žiaková,  Miroslav Buda, Miroslava Budová, Lucia Kapustová, Jakub Živický, Peter Mališ, Bianka Važanová, Magdaléna Kapustová.

Zaspomínajme si na mená ochotníkov, ktorí účinkovali v divadelnom ochotníckom súbore Brezničan:

Janka Malatincová /Žiaková/, Adriana Bozalková, Miroslava Dúbravská, Eliška Živická, Dušan Gašparík,  Jozef Sedliak ml., Vladimír Žiak, Eliška Kme?ová, Katarína Belicová /?abová/, Alžbeta Dvorská /Čabová/, Peter Lipnický, Martin Šimko, Martin Žiak, Erik Lipnický, Gabriela Melagová, Peter Vača, Anna Kapustová, Jozef Kapusta, Marek Gašparík, Ján Dukát, Peter Sedliak, Miriam Mačová /Rusková/, Marianna Sedliaková /Kapustová/, Katarína Be?adiková, Ivan Bozalka, Dušan Važan, Jozef Žiak ml., Róbert Nemec, Miroslav Melaga, Vladimír Melaga, Ján Melaga, Margita Renčová, Pavel Pastierovič, Vlasta Šimová /Melagová/, Katarína Melagová /Dávidová/, Jozef Sedliak st., Jozef Žiak st., Marta Melagová /Hricová/, Jozef Sedliak ml., Tomáš Rusko, Jozef Ivan, Pavel Sedliak, Marta Sedliaková /Pastierovičová/, Alžbeta Janáková, Jozef Nemec, Oľga Tokárová, Štefan Važan, Anna Lipnická, Anna Sedliaková, Ján Barcík, Jaroslav Renčo, Mária Žiaková, Anna Slaš?anová /Dávidová/, Štefan Renčo, Anna Šimková /Rusková/, Ondrej Cavoda, Jozef Dávid, Vladimír Renčo, Katarína Hrončoková, Mária Lipnická, Ondrej Renčo, Pavel Šimko, Jozef Sekula, Anna Žiaková /Dúbravská/, Margita Rusková, Katarína Janáková /Hricová/, Ján Donoval, Pavel Janák, Ján Dávid, Ľudevít Melaga, Valika Rusková /Pastierovičová/, Ivan Bazalka st., Marta Pastierovičová /Balážová/, Vladimír Pastierovič, Jaroslava Dávidová /Lipnická/, Anna Lihocká /Žiaková/, Helena Renčová /Foltánová/, Viliam Dávid, Pavel Pastierovič, Antónia Rusková /Kapustová/, Margita Hudecová /Nemcová/, Margita Žiaková /Pešková/, Margita Rusková /Lacková/, Etela Barcíková, Mária Žiaková, Elena Renčová /Černajová/, Štefan Dúbravský, Mária Melagová /Odalošová/, Mária Pastierovičová /Barcíková/, Tomáš Melaga, Katarína Žiaková /Šimková/, Anna Mališová /Barcíková/, Anna Živická /Melagová/, Mária Melagová /Barcíková/.

Hry režírovali: Ondrej Čavoda, Pavel Mališ, Anna Nemcová, Ján Selecký, Pavel Melaga.